Akaryakıt Pompa Fiyatları

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen akaryakıt ürünlerinin tavan fiyatlarının, akaryakıt dağıtım şirketlerinin bayileri aracılığıyla rekabet koşulları çerçevesinde uyguladıkları satış fiyatlarına akaryakıt pompa fiyatları denir. Bu fiyatlar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlandığı üzere “en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu” olan Akdeniz ürün fiyatları ve Amerikan Doları satış kuru takip edilerek belirlenmektedir. Petrol piyasalarında petrol ve ürünler Amerikan Doları üzerinden işlem görmekte ve yurtiçi ürün fiyatları ham petrole değil, her ürünün Akdeniz piyasasındaki fiyatına göre hareket etmektedir.

Akaryakıt pompa satış fiyatı şöyle oluşmaktadır;
   Rafineri satış fiyatı (İthalat fiyatı)
    Dağıtıcı şirket – bayi maliyet ve kar payı,
    Sabit tutarlı ÖTV ve ÖTV dahil olmak üzere yukarıdaki toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV’dir.

Akaryakıt pompa fiyatlarını belirlemede, Petrol Piyasası Kanunu gereğince, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Serbest Fiyatlandırma Sistemine geçilmiştir. Petrol kesimindeki akaryakıt dağıtım şirketleri kendi fiyat politikalarına göre,  depo satış fiyatını belirlemekte serbesttirler. Ayrıca dağıtım şirketleri kendilerine EPDK tarafından önerilen tavan akaryakıt pompa fiyatlarını uygulamakta veya rekabet koşulları gereği kendi belirledikleri pompa satış fiyatını uygulamakta da özgürdürler.
Ülkemizde parekende satış fiyatlar, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. İl bazında fiyat belirlenirken rafinerilere yakınlık nakliye açısından dikkate alınır. Ürünlerin rafineri fiyat oluşumu;
Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri satış fiyatı  (KDV hariç) biçimindedir. Bu fiyatlar dünyadaki ham petrol varil fiyatlarına göre sık sık değişiklik gösterir.
Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) devletin, her ürün için ayrı ayrı belirlediği vergidir.

EPDK payı, EPDK tarafından alınan gelir payıdır. Bu pay beyaz ürünler (benzin, mazot ) için 2.22 kuruş, siyah ürünler      ( fueloil v.b.) için 2.35 kuruştur.
Dağıtım şirketleri tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayiinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, önerilen pompa satış fiyatı oluşturulur ve bayilerine bildirirler. Bayiler de bulundukları bölgenin rekabet koşullarını, nakliye giderlerini ve kar paylarını ekleyerek akaryakıt pompa fiyatını belirlemekte serbesttirler.

Bu fiyatları istasyonunun,  tüketiciler tarafından görülebilecek panosunda ilan ederler. Yeni yasa gereği tüm akaryakıt istasyonlarının fiyat panolarını fiyat değişimine göre güncel olması, pompa ve panodaki satış fiyatlarının farklılık göstermemesi gerekmektedir.

akaryakit pompa fiyatlari
Mazotun Fiyatı Petrol Fiyatları Petrol Pompası Otogaz Fiyatları Akaryakit Pompa Fiyatları Dizel Mazot Fiyatı Benzin Motorin Fiyatları Mazot Fiyat Akaryakit Kampanya Lpg Sistemleri Benzin Pompa Fiyatları Mazot Pompası